Jak wykonuje się geometrię kół?

Jak wykonuje się geometrię kół?

Dobry stan ogumienia przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa oraz zmniejsza zużycie paliwa, a także ułatwia prowadzenie pojazdu. Troska o ograniczenie poziomu spalania leży więc w interesie każdego kierowcy, przynosząc korzyści zarówno podczas bieżącej eksploatacji, jak i odwlekając w czasie moment, w którym konieczny stanie się zakup nowych opon. Wśród czynników, które mogą prowadzić do przyspieszonego zużycia bieżnika, ważne miejsce zajmuje nieprawidłowa zbieżność, którą można wyeliminować, właściwie ustawiając geometrię kół. Przekonajmy się, w jaki sposób przejawiają się problemy ze zbieżnością i jak można je usnąć.

Dlaczego geometria kół ma tak duże znaczenie?

Najłatwiej zauważalnym objawem nieprawidłowej geometrii kół jest nierównomierne zużywanie się bieżnika. Zjawisko to jest spowodowane nieliniowym ustawieniem kół w stosunku do kierunku, w jakim porusza się pojazd. W wyniku takich odchyleń koła nie toczą się swobodnie, a częściowo są przemieszczane bokiem, ślizgając się po nawierzchni. Ponieważ odchylenia nie są na ogół zbyt duże, stawiany opór nie jest zwykle wyczuwalny, jednak przekłada się na szybsze ścieranie bieżnika, a także wzrost zużycia paliwa. Pojazd ze źle ustawioną zbieżnością jest także mniej stabilny i gorzej trzyma się drogi ze względu na nieprawidłowy kontakt powierzchni opon z nawierzchnią. Problemy ze zbieżnością pogarszają także aerodynamikę, ponieważ część nadwozia jest w takim przypadku ustawiona pod kątem w stosunku do pędu powietrza, co również przyczynia się do wzrostu spalania i pogorszenia osiągów.

Jakie parametry są korygowane przy ustawianiu geometrii kół?

Ustawienie zbieżności polega na takim skorygowaniu położenia kół, by mogły się one poruszać prawidłowym torem jazdy. Korekta geometrii obejmuje tzw. zbieżność całkowitą, a więc równoległe ustawienie płaszczyzny obrotu wszystkich kół w stosunku do osi symetrii samochodu, a także kierunku, w jakim porusza się podczas jazdy. Równie istotne jest pochylenie powierzchni obrotu kół względem nawierzchni. Bardzo duże znaczenie ma kąt wyprzedzenia lub opóźnienia sworznia zwrotnicy. Pokazuje on przemieszczenie osi obrotu sworznia w stosunku do pionu, a jednocześnie wpływa na skuteczność działania hamulców oraz swobodę skręcania kół. Istotny będzie też kąt pochylenia sworznia zwrotnicy.

Jak wykonuje się geometrię kół?
Wróć do bloga