Jak geometria kół wpływa na bezpieczeństwo jazdy?

Jak geometria kół wpływa na bezpieczeństwo jazdy?

Geometria kół jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa jazdy. Złe ich ustawienie może doprowadzić do wypadku, szczególnie gdy na drodze panują niekorzystne warunki. Zwiększa również zużywanie się ogumienia. Z tego względu konieczne jest wykonywanie przeglądu zawieszenia kół co najmniej raz w roku, choć nie jest to wymagane prawnie. Warto o tym pamiętać, ponieważ ustawienie kół może zmienić się w czasie jazdy samoistnie i wcale nie musi być spowodowane na przykład uderzeniem w krawężnik. 

Czym jest geometria kół?

Geometrią kół nazywamy ustawienie kół względem podłoża, na które składa się kilka parametrów. Jednym z nich jest zbieżność, czyli położenie przednich lub tylnych kół względem siebie. Jeśli są skierowane do wewnątrz, wartości zbieżności są dodatnie. Gdy natomiast ustawione są na zewnątrz, mamy do czynienia z wartościami ujemnymi. Kolejnym z parametrów jest kąt nachylenia kół, czyli kąt pomiędzy kołem a pionem. Gdy koło odchylone jest na zewnątrz, mówimy o kącie pochylenia ujemnym, a gdy do wewnątrz – dodatnim. 

Geometria kół a bezpieczeństwo jazdy

Niepoprawna geometria kół objawia się najczęściej ściąganiem auta w lewo lub prawo podczas jazdy na wprost. Od razu po zauważeniu tego typu nieprawidłowości należy udać się do serwisu na regulację geometrii. Kolejnym objawem problemu będzie nieprawidłowa reakcja kierownicy na manewry, a także jej opór podczas skręcania w jedną stronę. 

Źle ustawiona geometria pogarsza sterowność auta, a także zmniejsza jego stabilność podczas jazdy. W przypadku zignorowania problemu doprowadzimy również do tego, że koła będą się zużywać szybko i nierównomiernie, przez co zmniejszy się ich przyczepność do podłoża. Może to przyczynić się do podsterowności lub nadsterowności, co w konsekwencji stanie się powodem poślizgu lub utraty kontroli nad pojazdem. Jest to szczególnie niebezpieczne na zakręcie czy przy śliskiej nawierzchni.

Jak geometria kół wpływa na bezpieczeństwo jazdy?
Wróć do bloga